Vilkår

Betingelser for deltagelse i Ase aktiviteter

Ase koncernen består pt. af Arbejdsløshedskassen Ase, Foreningen Ase Selvstændig, Ase Lønmodtager og JOBFAS MEDIA ApS.

Ase og Ase koncernens selskaber har fokus på at give mulighed for, at personer og virksomheder får mulighed for at realisere deres potentiale på arbejdsmarkedet. Som led i dette formidler Ase og Ase koncernens selskaber tilbud, der kan understøtte dette. Derfor indgår Ase aftaler med samarbejdspartnere, der har relevante tilbud.

Tilbuddene omfatter især, men begrænses ikke til, forsikringer, medietilbud, markedsføring, annoncering, administrationssystemer, revision og løn, juridisk bistand, kurser, rådgivning i virksomhedsdrift og deltagelse i indkøbs-foreninger. Der kan ske ændringer i de selskaber, der omfattes af dette, idet Ase jævnligt tilføjer nye partnere i porteføljen for at sikre de bedste tilbud til markedet.  

Personer, som deltager i Ases konkurrencer og aktiviteter skal være over 18 år.

Medarbejdere i Ase og deres familier kan ikke deltage i Ases konkurrencer og aktiviteter.

Anvendelse af persondata

Vi overholder de gældende bestemmelser i markedsføringsloven og persondataloven. Det betyder bl.a., at du ved at svare ”ja tak” accepterer at blive kontaktet, og at dine kontaktoplysninger bliver videregivet med henblik på markedsføring pr. telefon, sms og e-mail. Vi skal samtidig give dig nogle oplysninger og give dig let adgang til at frabede dig yderligere informationer.

Vi registrerer udelukkende dit navn, e-mail, erhverv, adresse, telefonnummer og eventuelle særlige interesseområder med det formål at kunne orientere dig om tilbud som beskrevet. Vi anvender udelukkende dine oplysninger til at kontakte dig pr. mail, telefonisk eller pr. sms. Oplysningerne opbevares af virksomheden JOBFAS MEDIA ApS og kan videregives til Ase koncernens selskaber og de virksomheder, der har produkter, du har accepteret at få information om.

Vi bruger cookies til at styre din session. Det er derfor vigtigt, at du tillader brugen af cookies i din browser. 

Du kan afmelde dig direkte fra e-mailen. Hvis tilbuddet kommer via sms, kan du afmelde dig via outplacement@ase.dk

Hvis du ønsker at få slettet dine data helt, beder vi dig kontakte os på: outplacement@ase.dk

Husk, at navn, e-mail, samt telefonnummer skal indgå i mailen.